Cennik

Cennik wakacyjny:
———————-
- kurs 4-dniowy (4 x 1.5godz) - 120 zł
- kursy piątkowe (3 godz.) - 60 zł
UWAGA - kursy wrześniowe z Mateo Gallito będą w innej cenie!!!

Opłatę należy uiścić w całości najpóźniej na tydzień przed kursem. Nie obowiązują zaliczki.

W przypadku jeśli nie zbierze się minimalna ilość osób (5 osób), których
udział potwierdzony będzie wpłatą - kursy będą odwoływane.

Wpłaty należy dokonać na konto:
STUDIO FLAMENCO, PEKAO S.A. XVI O/W-wa, 28 1240 2135 1111 0000 3870 7562

Cennik w roku szkolnym:

Opłata za zajęcia obejmuje okres jednego miesiąca.
W ramach karnetu można brać udział w zajęciach dowolnej grupy, również w zajęciach pilates.

cennik_2015-16.pngPłatności należy dokonać najpóźniej na drugich zajęciach w danym miesiącu (w przypadku przelewu - do 10 dnia danego miesiąca).

Opłatę za zajęcia można uiścić przelewem na konto:
STUDIO FLAMENCO, PEKAO S.A. XVI O/W-wa
28–1240–2135–1111–0000–3870–7562