System płatności związany jest z udziałem w zajęciach dla konkretnych grup.

Opłata jest miesięczna

Grupa dziecięca - 100 zł (lub 30 zł za pojedyncze zajęcia lub 270 zł za 3 miesiące)

Dorośli:

 • 1 grupa - 130 zł
 • 2 grupy - 200 zł
 • 3 grupy - 270 zł
 • 4 grupy - 330 zł
 • więcej grup - 350 zł
 • lekcja pojedyncza 1.5 godz - 40 zł
 • dzieci do lat 14 w grupie "dorosłej" – zniżka 50%
 • kastaniety  (45 min) - 50 zł (lub 15 zł za pojedyncze lekcje)

Kursy warsztatowe:

 • kurs z Mateo Gallito - 90 zł / 2 godziny
 • kurs z Dagmarą Bagińską - 70 zł / 3 godziny
 • kurs TABLAO z Nadią Mazur - 200 zł za 3 miesięczny cykl obejmujacy 6 zajęć

 

Za wrzesień i październik łączna opłata (w zalezości ) wynosi:

 • 150 zł za 5 lekcji (jedna grupa)
 • 180 zł za 6 lekcji (jedna grupa)
 • 230 zł (dwie grupy)
 • 300 zł (trzy grupy)

 

Płatności należy dokonać do 10 dnia danego miesiąca (wyjątek stanowi opłata za lekcje pojedyncze).

Opłatę za zajęcia można uiścić przelewem na konto:

STUDIO FLAMENCO, PEKAO S.A. XVI O/W-wa

28 1240 2135 1111 0000 3870 7562

tytułem: "Zajęcia w grupie/grupach:...... w mc. X/2017"

 

Pytania "problemowe":

1. Byłam nieobecna na zajęciach - czy mogę odrobić w innej grupie ?

Płatność dotyczy konkretnych grup, ale jednorazowo można odrobić opuszczone zajęcia na kursach techniki, sevillanas lub PILATES (sparwdź rozkład zajęć na rytmosfera.pl)

2. Deklarowałam udział w jednej grupie ale teraz chcę się przenieść do innej - czy wpłata zostanie przeniesiona?

Można się przenosić ale po zakończeniu miesiąca. Wyjątkiem jest październik kiedy grupy się dopiero zbierają. W tym przypadku możliwa jest zmiana w trakcie października ale prosimy o mailowe zgłoszenie, żeby przeksięgować wpłatę do innej grupy.

3. Wpłaciłam pełną opłatę ale okazało się że będę mieć dużo nieobecności, czy mogę zamienić na wariant płatności za lekcje pojedyncze ?

Tak - należy zgłosić taki przypadek mailowo, nadpłatę przeksięgujemy na następny miesiąc.

4. Co z płatnościami za lekcje które zostały odwołane z powodu nieobecności nauczycielki?

Liczba takich lekcji będzie monitorowana i po okresie 3 miesięcy (koniec grudnia, koniec marca, koniec czerwca) nadpłaty będą zwracane lub przeksięgowywane na poczet zajęć w kolejnych miesiącach.