System płatności związany jest z udziałem w zajęciach dla konkretnych grup.

Opłata jest miesięczna

  • 1 grupa - 120 zł
  • 2 grupy - 200 zł
  • 3 grupy - 270 zł
  • 4 grupy - 330 zł
  • więcej - 350 zł
  • lekcja pojedyncza - 40 zł
  • dzieci do lat 14 – zniżka 50%

We wrześniu opłata wynosi 50% opłaty miesięcznej. Łącznie we wrześniu i październiku w każdej grupie będzie 6 zajęć
- poniedziałki, środy, piątki, soboty - we wrześniu 2, a w październiku 4
- niedziele - we wrześniu 1, a w październiku 5.

W przypadku zaplanowanej dużej liczby nieobecności może się kalkulować opłata za pojedyncze lekcje!!!

Płatności należy dokonać do 10 dnia danego miesiąca (wyjątek stanowi opłata za lekcje pojedyncze).

Opłatę za zajęcia można uiścić przelewem na konto:

STUDIO FLAMENCO, PEKAO S.A. XVI O/W-wa

28 1240 2135 1111 0000 3870 7562

tytułem: "Zajęcia w grupie/grupach:...... w mc. X/2017"

 

Pytania "problemowe":

1. Byłam nieobecna na zajęciach - czy mogę odrobić w innej grupie ?

Płatność dotyczy konkretnych grup, ale jednorazowo można odrobić opuszczone zajęcia na kursach techniki, sevillanas lub PILATES (sparwdź rozkład zajęć na rytmosfera.pl)

2. Deklarowałam udział w jednej grupie ale teraz chcę się przenieść do innej - czy wpłata zostanie przeniesiona?

Można się przenosić ale po zakończeniu miesiąca. Wyjątkiem jest październik kiedy grupy się dopiero zbierają. W tym przypadku możliwa jest zmiana w trakcie października ale prosimy o mailowe zgłoszenie, żeby przeksięgować wpłatę do innej grupy.

3. Wpłaciłam pełną opłatę ale okazało się że będę mieć dużo nieobecności, czy mogę zamienić na wariant płatności za lekcje pojedyncze ?

Tak - należy zgłosić taki przypadek mailowo, nadpłatę przeksięgujemy na następny miesiąc.

4. Co z płatnościami za lekcje które zostały odwołane z powodu nieobecności nauczycielki?

Liczba takich lekcji będzie monitorowana i po okresie 3 miesięcy (koniec grudnia, koniec marca, koniec czerwca) nadpłaty będą zwracane lub przeksięgowywane na poczet zajęć w kolejnych miesiącach.